RENOPLAN SYSTEM 8

Jak uzavřít vlhkost v podlaze a zvýšenou zbytkovou vlhkost v cementových podkladech?

UZIN PE 480

Dlouhá čekací doba z důvodu vlhkého podkladu a s tím spojené zvýšené náklady na   vysoušení je velkým problémem zvláště u termínovaných staveb. Dvousložková epoxidová uzavírací penetrace UZIN PE 480 je ideálně vhodným výrobkem, kterým je možno nejen provést penetrování a zpevnění podkladu, ale i možno uzavřít vlhkost v cementových podkladech bez omezení hodnoty maximální zbytkové vlhkosti.

Nátěrem je možno spolehlivě uzavřít velmi vysoký obsah  vlhkosti v betonových podlahách nebo cementových potěrech. Ve spojení s mimořádně rychlou bleskovou penetrací UZIN PE 280 vytvoříme optimální povrch pro připojení následné vrstvy stěrkovací hmoty.

Video YouTube

 

 

<p>Krok 1: Plastový uzávěr a dno víka kombi-nádoby vícekrát prorazíme silným kovovým trnem (nebo šroubovákem). Přitom nezapomeňte na používání ochranného oděvu a ochranných pracovních prostředků.</p>

Krok 1: Plastový uzávěr a dno víka kombi-nádoby vícekrát prorazíme silným kovovým trnem (nebo...

<p>Krok 2: Tekuté tvrdidlo z víka nádoby necháme úplně vytéct do spodního dílu nádoby s pryskyřicí.</p>

Krok 2: Tekuté tvrdidlo z víka nádoby necháme úplně vytéct do spodního dílu nádoby s pryskyřicí.

<p>Krok 3: Obě složky důkladně homogenně (bez viditelných šmouh) promícháme míchadlem s nástavcem přímo v nádobě. Potom tento rozmíchaný materiál přelijeme do čisté umělohmotné nádoby a opětovně promícháme.</p>

Krok 3: Obě složky důkladně homogenně (bez viditelných šmouh) promícháme míchadlem s nástavcem...

<p>Krok 4: UZIN PE 480 nanášíme okamžitě rovnoměrně na podklad ozubenou stěrkou B2 (nejméně 500 g/m2). Následně rozválečkujeme nylonovým plyšovým válečkem UZIN. Pro rychlejší proschnutí a tím i pro zrychlení pracovních postupu následných prací můžeme do UZIN PE 480 přidat epoxidový urychlovač UZIN Epoxi-Beschleuniger. Dbejte doporučení uvedená v technickém listu. </p>

Krok 4: UZIN PE 480 nanášíme okamžitě rovnoměrně na podklad ozubenou stěrkou B2 (nejméně 500 g/m2)....

<p>Krok 5: Pro vytvoření drsného povrchu naneseme bleskovou penetraci UZIN PE 280. Penetraci nanášíme na podklad rovnoměrně, v tenké vrstvě a celoplošně velurovým válečkem s krátkým vlasem, nebo alternativně nylonovým plyšovým válečkem UZIN. Vzhledem k rychlému schnutí penetrace UZIN PE 280 je možno plochu již po 60 minutách* přestěrkovat. </p>

Krok 5: Pro vytvoření drsného povrchu naneseme bleskovou penetraci UZIN PE 280. Penetraci nanášíme...

<p>Krok 6: Samonivelační stěrkovací hmotu UZIN NC 170 LevelStar rozmícháme v předepsaném množství studené, čisté vody. Pro důkladné rozmíchání používáme výkonné elektrické ruční míchadlo, např. WOLFF Power X 1300 s nástavcem UZIN pro míchání stěrkovacích hmot.</p>

Krok 6: Samonivelační stěrkovací hmotu UZIN NC 170 LevelStar rozmícháme v předepsaném množství...

<p>Krok 7: Na připravenou plochu naneseme hladítkem rozmíchanou stěrkovací hmotu UZIN NC 170 LevelStar. Pro nanášení stěrkovací hmoty můžeme alternativně použít velkoplošnou stěrkovací lištu (tzv. rákli) s ozubením R2. Stěrkovací lištu doporučujeme vybrat z nabídky sortimentu UZIN.</p>

Krok 7: Na připravenou plochu naneseme hladítkem rozmíchanou stěrkovací hmotu UZIN NC 170...