RENOPLAN SYSTEM 7

Jak velmi rychle vyrobit potěr pro pokládku?

UZIN NC 198

U potěrů bývá většinou doba schnutí minimálně 28 dní. Především při použití cementů CEM II a u kalcium sulfátových potěrů v souvislosti s větší tloušťkou jejich vrstvy a stále komplexnější výstavbou může být doba jejich schnutí ještě podstatně delší.  

Řešením pro zkrácení doby schnutí a tím i zrychlení návazných stavebních prací může být použití rychlého cementu s velmi malým smrštěním UZIN NC 198. Tento rychlý cement obsahuje hydraulicky tvrdnoucí speciální cementové pojivo, které zaručuje rychlé vytvrzení, prakticky bez smrštění a pnutí. Plocha, v závislosti na podlahové krytině, je již po 24 hod.* zralá pro pokládku, bez nebezpečí opětovného zvlhčení vzdušnou vlhkosti. Díky minimálnímu smrštění je možno pomoci UZIN NC 198 provést potěr na ploše do 200 m2beze spár.    

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Video YouTube

 

 

<p>Krok 1: Po ukončení prací spojených s přípravou podkladu lze začít se zpracováním rychlého cementu s velmi malým smrštěním UZIN NC 198.</p>

Krok 1: Po ukončení prací spojených s přípravou podkladu lze začít se zpracováním rychlého cementu...

<p>Krok 2: UZIN NC 198 rozmícháme s vypraným potěrovým pískem 0 až 8 mm a vodou v potěrovém čerpadle nebo míchačce s nuceným oběhem. Míchací poměr cement/ písek volíme vždy podle požadavku na kvalitu, viz technický list výrobku.</p>

Krok 2: UZIN NC 198 rozmícháme s vypraným potěrovým pískem 0 až 8 mm a vodou v potěrovém čerpadle...

<p>Krok 3: Potřebné množství vody (dbát na hodnotu poměru voda/cement max. 0,45) závisí na vlhkosti písku. Konzistence malty zemní vlhkost až plastická, v žádném případě ji nenamíchat příliš řídkou.</p>

Krok 3: Potřebné množství vody (dbát na hodnotu poměru voda/cement max. 0,45) závisí na vlhkosti...

<p>Krok 4: UZIN NC 198 čerpáme na místo pokládky a plynule rozdělujeme</p>

Krok 4: UZIN NC 198 čerpáme na místo pokládky a plynule rozdělujeme

<p>Krok 5: Rychlý cement s velmi malým smrštěním stahujeme srovnávací latí.</p>

Krok 5: Rychlý cement s velmi malým smrštěním stahujeme srovnávací latí.

<p>Krok 6: Po urovnání UZIN NC 198 povrch zhutníme a vyhladíme potěrovou šavlí. V závislosti na směsném poměru a pokládané podlahové krytině je možno již po 24 hod * začít s kladečskými pracemi. 

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu.</p>

Krok 6: Po urovnání UZIN NC 198 povrch zhutníme a vyhladíme potěrovou šavlí. V závislosti na...