RENOPLAN SYSTEM 4

Jak trvale a silově uzavřít trhliny a smršťovací spáry v potěru?

UZIN KR 516

Trhliny a smršťovací spáry v potěru musí být před kladečskými pracemi uzavřeny. Zatímco smršťovací spáry jsou do potěru prováděny vědomě, v případě trhlin se jedná o poškození, které může mít různé příčiny.

V obou případech musí být boky potěrových desek opětovně "vzájemně sešity", aby bylo zabráněno jejich pozdějšímu vyznačení v podlahovině.

K silovému spojení boků potěrových desek jsou vhodné výhradně dvousložkové (2 K) výrobky, které mohou v  krátké době vytvořit vysoké vnitřní pevnosti. 2-K silikátová pryskyřice UZIN KR 516 se vyznačuje zvláště svou extrémně rychle dosaženou časnou pevností. Rychlost vytvrzení je možno regulovat množstvím přidaného tvrdidla.

Video YouTube

<p>Krok 1: Úzké trhliny nejprve rozšíříme tak, aby se do nich dala snadno vlít pryskyřice UZIN KR 516. U trhlin, které procházejí celou tloušťkou potěru, prořízneme úhlovou bruskou (např. potěrovou frézkou Wolff EF 135) příčné drážky až do hloubky 2/3 tloušťky potěru, a to v odstupech ca 25 cm.</p>

Krok 1: Úzké trhliny nejprve rozšíříme tak, aby se do nich dala snadno vlít pryskyřice UZIN KR 516....

<p>Krok 2: Ze stěn spár a trhlin odstraníme volné části. Spáry a trhliny důkladně vysajeme. Do vyfrézovaných příčných drážek vložíme vlnité potěrové sponky, které jsou součástí balení.</p>

Krok 2: Ze stěn spár a trhlin odstraníme volné části. Spáry a trhliny důkladně vysajeme. Do...

<p>Krok 3: Obsah lahvičky se složkou A přelijeme do lahvičky se složkou B a uzavřeme. Po dobu 15 vteřin intensivně promícháme. Konzistenci můžeme volit od řídké až po pastovitou, a to v závislosti na době, po kterou necháme obě složky v lahvičce reagovat. Necháme-li je reagovat 2 minuty, získáme konzistenci řídkou, necháme-li 6 minut, získáme konzistenci pastovitou. </p>

Krok 3: Obsah lahvičky se složkou A přelijeme do lahvičky se složkou B a uzavřeme. Po dobu 15...

<p>Krok 4: Trhliny a spáry řádně a plně vyplníme namíchanou směsí. Přebytečnou pryskyřici stáhneme špachtlí v úzkém pásu podél trhliny resp. spáry.</p>

Krok 4: Trhliny a spáry řádně a plně vyplníme namíchanou směsí. Přebytečnou pryskyřici stáhneme...

<p>Krok 5: Abychom získali dobrou přídržnost pro následný materiál, posypeme ještě vlhkou pryskyřici dostatečným množstvím křemičitého písku UZIN Perlsand 0.8. Po vytvrzení přebytečný písek vysajeme.</p>

Krok 5: Abychom získali dobrou přídržnost pro následný materiál, posypeme ještě vlhkou pryskyřici...

<p>Krok 6: Během 30 minut jsou trhliny resp. spáry silově uzavřeny a můžeme pokračovat v dalších podlahářských pracích. Nářadí okamžitě po použití očistíme čisticími utěrkami UZIN Clean-Box. </p>

Krok 6: Během 30 minut jsou trhliny resp. spáry silově uzavřeny a můžeme pokračovat v dalších...