RENOPLAN SYSTEM 13

Jak provést rychlou, jistou a zaručeně rozměrově stabilní pokládku prvků nové designové podlahoviny na podlahovinu stávající?

Sigan Elements

Neustále rostoucí rozmanitost designových podlahových krytin z PVC klade nejvyšší požadavky na lepidla a kladečské materiály, protože tyto velmi často reagují s podlahovou krytinou. Následkem čehož může být tvorba spár z důvodů rozměrových změn nebo pnutím vlivem migrací látek.

Speciální systém lepení Sigan® Elements, který je zesílen kovem, působí masivně proti vlivu změkčovadel a tím zaručuje rozměrovou stabilitu jednotlivých PVC prvků. Minimalizuje nebezpečí vzniku spár.

Samozřejmě tento výrobek nabízí i ostatní všechny známé výhody systému lepení switchTec® - : Sigan® Elements je rychlý, čistý, jistý s dlouhodobou působností a i po letech lze podlahovou krytinu z podkladu odstranit bezezbytku bez poškození podkladu.

Video YouTube

<p>Krok 1: Případný prach nebo nečistoty z podkladu buď vysajeme vysavačem nebo vytřeme čistou vodou navlhčeným hadrem. Následně provedeme zkoušku lepení. Folii Sigan Elements přitlačíme na podklad, vyhladíme a zkusíme, zda-li dobře na podkladu drží</p>

Krok 1: Případný prach nebo nečistoty z podkladu buď vysajeme vysavačem nebo vytřeme čistou vodou...

<p>Krok 2: Pásku Sigan Elemenets, která je součástí balení, nalepíme podél stěn a stavebních výstupků, čímž zvýšíme lepivou sílu po okrajích. </p>

Krok 2: Pásku Sigan Elemenets, která je součástí balení, nalepíme podél stěn a stavebních výstupků,...

<p>Krok 3: Pásy folie Sigan Elements  klademe na sraz ve směru kladení nové podlahoviny a dobře vyhladíme. Alternativně je možno provádět pokládku folie Sigan Elements ve vzájemné spolupráci dvou kladečů.</p>

Krok 3: Pásy folie Sigan Elements klademe na sraz ve směru kladení nové podlahoviny a dobře...

<p>Krok 4: Proměříme místnost, rozdělíme lamely/čtverce. Vhodnou tužkou (měkká tužka nebo běžný DVD značkovač) vyznačíme na ochranném papíře počáteční body kladení.</p>

Krok 4: Proměříme místnost, rozdělíme lamely/čtverce. Vhodnou tužkou (měkká tužka nebo běžný DVD...

<p>Krok 5: Ocelové pravítko položíme a vyrovnáme podél vyznačených počátečních bodů. Ochranný papír sejmem plošně a rovně až k hraně ocelového pravítka. Ochranný papír odtrhneme podél hrany pravítka. Takto vzniklá přímka slouží jako zakládací linka pro první řadu lamel/ čtverců.</p>

Krok 5: Ocelové pravítko položíme a vyrovnáme podél vyznačených počátečních bodů. Ochranný papír...

<p>Krok 6: Bez tahu a pnutí pokládáme lamely/ čtverce podél zakládací linky a rukou pevně přitlačíme. Ochranný papír postupně odstraňujeme a jednotlivé prvky podlahové krytiny klademe postupně, jak výše popsáno.</p>

Krok 6: Bez tahu a pnutí pokládáme lamely/ čtverce podél zakládací linky a rukou pevně přitlačíme....

<p>Krok 7: : Po provedené pokládce celou plochu dobře vyhladíme</p>

Krok 7: : Po provedené pokládce celou plochu dobře vyhladíme

<p>Krok 8: Podlahová krytina je po nalepení okamžitě pochozí a připravena k plnému užívání. I po letech je možno takto přilepenou podlahovou krytinu snadno a bezezbytku odstranit.</p>

Krok 8: Podlahová krytina je po nalepení okamžitě pochozí a připravena k plnému užívání. I po...