RENOPLAN SYSTEM 12

Jak provést rychlou, jistou a zaručeně rozměrově stabilní pokládku designových podlahovin?

Sigan Elements Plus

Neustále rostoucí rozmanitost designových podlahových krytin z PVC klade nejvyšší požadavky na lepidla a kladečské materiály, protože tyto velmi často reagují s podlahovou krytinou. Následkem čehož může být tvorba spár z důvodů rozměrových změn nebo pnutím vlivem migrací látek. Speciální systém lepení Sigan® Elements Plus, který je zesílen kovem, působí masivně proti vlivu změkčovadel a tím zaručuje rozměrovou stabilitu jednotlivých PVC prvků. Minimalizuje nebezpečí vzniku spár.

Samozřejmě tento výrobek nabízí i ostatní všechny známé výhody systému lepení switchTec® - : Sigan® Elements Plus je rychlý, čistý s dlouhodobou působností a i po letech lze podlahovou krytinu z podkladu odstranit bezezbytku bez poškození podkladu.

Video YouTube

 

 

<p>Krok 1: Vystěrkovaný podklad musí být v souladu s normou DIN 18365 rovný, trvale suchý, bez trhlin, čistý a prostý látek, které by mohly negativně ovlivnit přídržnost.</p>

Krok 1: Vystěrkovaný podklad musí být v souladu s normou DIN 18365 rovný, trvale suchý, bez trhlin,...

<p>Krok 2: Nádobu se speciální penetrací Planus dobře protřepeme a neředěnou přelijeme do čisté umělohmotné nádoby. Následně neředěnou penetraci rovnoměrně naneseme jemně porézním pěnovým válečkem UZIN v tenké vrstvě na podklad. Za dobrého větrání necháme min. 2 hod. dokonale vyschnout. </p>

Krok 2: Nádobu se speciální penetrací Planus dobře protřepeme a neředěnou přelijeme do čisté...

<p>Krok 3: Nyní provedeme zkoušku lepení. Folii Sigan Elements Plus přitlačíme na podklad, vyhladíme a zkusíme, zda-li dobře na podkladu drží. Pásku Sigan Elemenets Plus, která je součástí balení, nalepíme podél stěn a stavebních výstupků, čímž zvýšíme lepivou sílu po okrajích. </p>

Krok 3: Nyní provedeme zkoušku lepení. Folii Sigan Elements Plus přitlačíme na podklad, vyhladíme a...

<p>Krok 4: Pásy folie Sigan Elements Plus klademe na sraz ve směru kladení nové podlahoviny a dobře vyhladíme. Alternativně je možno provádět pokládku folie Sigan ve vzájemné spolupráci dvou kladečů.</p>

Krok 4: Pásy folie Sigan Elements Plus klademe na sraz ve směru kladení nové podlahoviny a dobře...

<p>Krok 5: Proměříme místnost, rozdělíme lamely/čtverce. Vhodnou tužkou (měkká tužka nebo běžný DVD značkovač) vyznačíme na ochranné papíře počáteční body kladení.</p>

Krok 5: Proměříme místnost, rozdělíme lamely/čtverce. Vhodnou tužkou (měkká tužka nebo běžný DVD...

<p>Krok 6: Ocelové pravítko položíme a vyrovnáme podél vyznačených počátečních bodů. Ochranný papír sejmem plošně a rovně až k hraně ocelového pravítka. Ochranný papír odtrhneme podél hrany pravítka. Takto vzniklá přímka slouží jako zakládací linka pro první řadu lamel/ čtverců.</p>

Krok 6: Ocelové pravítko položíme a vyrovnáme podél vyznačených počátečních bodů. Ochranný papír...

<p>Krok 7: Bez tahu a pnutí pokládáme lamely/ čtverce podél zakládací linky a rukou pevně přitlačíme. Ochranný papír postupně odstraňujeme a jednotlivé prvky podlahové krytiny klademe postupně, jak výše popsáno.</p>

Krok 7: Bez tahu a pnutí pokládáme lamely/ čtverce podél zakládací linky a rukou pevně přitlačíme....

<p>Krok 8: Po provedené pokládce celou plochu dobře vyhladíme. Podlahová krytina je po nalepení okamžitě pochozí a připravena k plnému užívání. I po letech je možno takto přilepenou podlahovou krytinu snadno a bezezbytku odstranit.</p>

Krok 8: Po provedené pokládce celou plochu dobře vyhladíme. Podlahová krytina je po nalepení...