RENOPLAN SYSTEM 1

Jak rychle vyrovnat velké nerovnosti potěrem s extrémně nízkou plošnou hmotností?

UZIN Turbolight-System

Stav podlah před jejich renovací staví někdy před podlaháře a projektanty nelehký úkol. Například omezená nosnost podlahové konstrukce nebo stavební výška, výtluky a prověšené stropy vyžadují adekvátní podlahovou konstrukci.

Pomocí technologie UZIN Turbolight-System můžeme na velké ploše bez omezení provést vyrovnání od 5 (tzn. od průměru tloušťky granulátu) do 300 mm. Přitom plošná hmotnost tohoto systému na nosném podkladu představuje pouhou třetinu hmotnosti tradičních potěrů (100 kg/m2 při tloušťce 5 cm). Ve srovnání s cementovými potěry je UZIN Turboligt-System o 3 až 4 týdny dříve zralý pro pokládku. Na vyzrálý potěr UZIN Turbolight-System můžeme zcela obvyklým způsobem pokládat textilní a elastické podlahoviny, parkety. UZIN Turbolight-Systém nabízí zcela mimořádné výhody například při renovaci podlah ve starých zástavbách. Rovněž snižuje hodnoty kročejového hluku o 10 dB (při tloušťce 4 cm podle DIN EN ISO 140-8), což je další nesporná výhoda tohoto systému.

 

Video Youtube

<p>Krok 1: Na připravený podklad naneseme nylonovým plyšovým válečkem penetraci  UZIN PE 360. Alternativně můžeme provést pokládku na oddělující fólii, potom musí být tloušťka lehké vyrovnávací malty UZIN NC 194 Turbo minimálně 3 cm.</p>

Krok 1: Na připravený podklad naneseme nylonovým plyšovým válečkem penetraci UZIN PE 360....

<p>Krok 2: Vhodnou okrajovou dilatační páskou nejméně v tloušťce 8 mm opatříme veškeré dotčené části stavby, jako stěny, sloupy, trubky, podesty, dveřní zárubně apod.. Toto opatření zabrání zvukovým mostům a pnutí způsobené pevným napojením na ostatní části stavby.</p>

Krok 2: Vhodnou okrajovou dilatační páskou nejméně v tloušťce 8 mm opatříme veškeré dotčené části...

<p>Krok 3: UZIN NC 194 Turbo rozmícháme pomocí potěrového čerpadla. Obsah dvou pytlů UZIN NC 194 vsypeme do míchačky, přidáme potřebné množství vody (ca 20 litrů) a mícháme po dobu 2 minut. Následně čerpáme na místo pokládky a plynule zpracujeme. UZIN NC 194 Turbo lze rovněž rozmíchat v míchací nádobě nebo ve spádové míchačce (stavební míchačka). Více informací získáte v návodu ke kladení UZIN Turboligt-System.</p>

Krok 3: UZIN NC 194 Turbo rozmícháme pomocí potěrového čerpadla. Obsah dvou pytlů UZIN NC 194...

<p>Krok 4: Rozmíchanou a nanesenou maltu rozvrstvíme potěrovou šavlí v požadované tloušťce vrstvy a srovnávací latí stáhneme do roviny. </p>

Krok 4: Rozmíchanou a nanesenou maltu rozvrstvíme potěrovou šavlí v požadované tloušťce vrstvy a...

<p>Krok 5: Pomocí hladítka nebo zednické lžíce vyhladíme a udusáme. U nerovného podkladu je možné bezproblémové vytažení na tloušťku granulátu (ca 5 mm).</p>

Krok 5: Pomocí hladítka nebo zednické lžíce vyhladíme a udusáme. U nerovného podkladu je možné...

<p>Krok 6: Po čekací době nejméně 24 hodin* rozvineme na vytvrzenou plochu UZIN NC 194 Turbo renovační rouno UZIN RR 201, které stříháme nůžkami. Pásy renovačního rouna klademe volně a celoplošně s přeložením nejméně 2 cm. 
*Při 20 °C a 65% rel. vlhkosti vzduchu</p>

Krok 6: Po čekací době nejméně 24 hodin* rozvineme na vytvrzenou plochu UZIN NC 194 Turbo renovační...

<p>Krok 7: Tenký potěr UZIN NC 195 smícháme s čistou, studenou vodou a nanášíme v předepsaném množství (ca 20 až 25 kg/m2). Tento nanesený tenký potěr nesmíme zpracovávat jehlovým válečkem. V místech dveřních zárubní je nutno přiznat pracovní smršťovací spáru, kterou je možno před pokládkou podlahoviny uzavřít opravnou hmotou UZIN NC 182. V závislosti na druhu podlahoviny může být nutné provedení jemného přestěrkování např. stěrkovací hmotou UZIN NC 170 LevelStar. V tomto případě provedeme penetrování výrobkem UZIN PE 360.</p>

Krok 7: Tenký potěr UZIN NC 195 smícháme s čistou, studenou vodou a nanášíme v předepsaném množství...

<p>Krok 8: Jakmile dosáhne vrstva tenkého potěru UZIN NC 195 zralosti ke kladení*, můžeme obvyklým způsobem pokládat textilní a elastické podlahoviny či parkety.</p>

Krok 8: Jakmile dosáhne vrstva tenkého potěru UZIN NC 195 zralosti ke kladení*, můžeme obvyklým...