Poradenský servis

Poskytování špičkové kvality výrobků podlahové stavební chemie UZIN a sofistikovaných kladečských systémů považujeme za naprostou samozřejmost, která je základním předpokladem pro nadstavbu v podobě úzké spolupráce s našimi obchodními partnery, řemeslnými zpracovateli, projektanty, architekty a v neposlední řadě konečných zákazníkem. Naším cílem je poskytování vždy co možná nejlepšího řešení toho kterého problému, a tím vytvořit základ pro vaše úspěchy v každodenní práci. Téma odborného poradenství a technické pomoci patří mězi naše hlavní priority, protože vaše spokojenost a spokojenost našich společných zákazníků je i naší prvořadým cílem.

Ing. Michal Bělohlávek
jednatel společnosti
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 300
Tel.: 602 212 314
E-Mail: belohlavek@ uzin.cz

Ing. Mariana Havelková
prokurista, ekonomický úsek
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Tel: 604 935 411
E-Mail: havelkova@ uzin.cz

Ing. Vladimír Kouba
marketing
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 388
Tel.: 602 178 098
E-Mail: kouba@ uzin.cz

Ing. Emil Kroupa
obchodně technický poradce, hlavní technolog 
(UZIN, codex, Pallmann, RZ, Arturo)
664 67 Syrovice
Tel.: 602 171 129
Fax: 547 236 006
E-Mail: kroupa@ uzin.cz

Stanislav Valůšek
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, RZ, Arturo)
756 21 Ratiboř u Vsetína
Tel.: 602 531 516
E-Mail: valusek@ uzin.cz

Václav Kachlíř
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, Wolff)
627 00 Brno-Slatina
Tel.: 602 742 598
E-Mail: kachlir@ uzin.cz

Jan Výravský
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, RZ, Arturo, codex)
Jana Masaryka 1354/623
500 12 Hradec Králové 
Tel.: 603 214 627
E-Mail: vyravsky@ uzin.cz

Ing. Honza Frankl
obchodně technický poradce
(UZIN)
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9 
Tel.: 602 717 173
E-Mail: frankl@ uzin.cz

Ing. Petr Dorazil
specialista na dřevěné podlahy (Pallmann)
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 421
Tel.: 724 243 938
E-Mail: dorazil@ uzin.cz

Jaroslav Zapletal
obchodně technický poradce
(WOLFF, RZ)
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 444
Tel.: 602 283 053
E-Mail: zapletal@ uzin.cz

Ing. Radek Hůla
obchodní ředitel pro codex 
Českomoravská 12a, Praha 9
Tel.: 737 431 797
E-Mail: hula@ uzin.cz

 

 

 

Andrej Pěkný
obchodně technický poradce pro zn. CODEX
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel: 602 577 314
E-Mail: pekny@ uzin.cz

Ing. Josef Maštera
ARTURO Product Manager 
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: 601 359 470
E-Mail: mastera@ uzin.cz

Jan Šlechta
obchodní odd. a logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Tel.: 602 399 280
E-Mail: slechta@ uzin.cz

Lucie Burianová
obchodní odd. a logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Tel.: 724 026 341
E-Mail: burianova@ uzin.cz

Lucie Mráčková
obchodní odd. a logistika
Českomoravská 12a
190  Praha 9
Tel.: 283 083 314
Tel: 777 567 713
Email: mrackova@ uzin.cz

 

 

 

Ing. Kateřina Svobodová
ekonomický úsek a fakturace
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Tel.: 724 165 430
E-Mail: svobodova@ uzin.cz

Roman Mach
externí spolupracovník - poradce ARTURO
Tomáše ze Štítného 4008
430 01 Chomutov
Mobil: 725 596 759
e-mail: mach@ uzin.cz