Dřevěné parkety poškozené vodou - odstranit nebo sanovat?

Dřevěné parkety poškozené vodou – odstranit nebo sanovat? Povodeň, která se během několika málo srpnových dní roku 2002 prohnala z jižních Čech – od Českých Budějovic, přes Prahu až po Ústí nad Labem na severu republiky, opět ukázala, jak voda dokáže být ničivá a pustošivá. Ale nemusí se hned jednat o škody způsobené vysokou hladinou rozvodněného povodí řek, ale někdy stačí prasklé vodovodní potrubí v bytě, zatékání do místností po deští, vytopení sousedy a neštěstí je hotovo...dřevěné parkety, podlaha s investicí na mnoho let, může být nezvratně poškozena, ale taky nemusí. Vždy stojíme před otázkou, je-li možno vodou poškozenou podlahu zachránit odbornou sanací nebo je-li ji již nutno odstranit.

Především se u pevně lepených parket musí zjistit rozsah poškození , které bylo způsobeno vodou resp. zvýšenou vlhkostí. Jestliže například při dešti otevřeným oknem naprší na dřevěné parkety a tyto následkem toho mírně nabobtnají a vykážou mírné zkorýtkování, není tyto třeba hned vytrhat a nahradit novými, ale lze je ponechat a sanovat. Po zjištění vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti je nutno použít odvětrávací zařízení (např. přístroje německé firmy Wolff), aby navlhlé dřevo rychle vyschlo. Obsah vlhkosti ve dřevě kontrolně proměřujeme hydrometry (např. CM, nebo Gann přístroji). Teprve potom, jakmile se nám podaří vlhkost dřeva parket snížit v celé ploše na maximálně 9%, můžeme přistoupit k broušení sanovaných parket. Je si třeba však přitom uvědomit, že maximální hloubka obrusu je závislá na síle parkety. Například u masivních parket o síle 22 mm, můžeme obrousit vrchní vrstvu do hloubky max. 11 milimetrů, zato však u hotových parket (tzv. Fertigparkett) můžeme obrousit pouze maximálně vrchní užitnou vrstvu. Po obroušení provedeme uzavření případně vzniklých spár tmelem. K závěrečné povrchové úpravě můžeme použít parketových laků nebo oleje. Firma UZIN nabízí celou řadu výrobků od spárovacích tmelů, laků základních a vrchních, resp. parketový olej firmy Pallmann, která je organizační součástí akciové společnosti UZIN.

V případě masivního ataku stojící nebo protékající vodou, dochází k silnému poškození dřevěné podlahy. Dřevo silně nabobtná, plochá se zvlní a enormní pnutí dřevěné hmoty parket může vést k místnímu odtržení parket od podkladu. Za této situace nezbývá většinou nic jiného, než kompletní odstranění celoplošně lepených parket. K odstranění parket se používají speciální přístroje a nářadí (tyto jsou rovněž ve výrobním programu firmy Wolff). Po odstranění parket je nutno zjistit stav a funkčnost podkladového potěru. Vykazuje-li potěr trhliny nebo pomocí rýhovadla zjistíme, že podkladový potěr je křehky, že se drolí či na na povrchu je potěr měkký, pak je nutno přistoupit ke kompletnímu odstranění tohoto potěru za pomocí kompresoru.

Voda však nezpůsobuje pouze škody na povrchu potěru, ale může proniknout pod vrstvu potěru a narušit spodní izolační vrstvu. Voda, která pronikla až k vrstvě izolace vysychá samozřejmě daleko déle a obtížněji. Často se tato voda resp. vlhkost nedá odstranit vůbec. Důsledkem tohoto průniku vody a vlivem vlhkosti dochází k poškození a znehodnocení vlastností izolace. Jsou narušeny tepelné izolační vlastnosti a snížen efekt izolace kročejového hluku. V případě vody v potěru je třeba rovněž myslet na poškození statiky. Vyschnutí mokrých izolačních vrstev přirozenou cestou není vzhledem k fyzikálním rámcovým podmínkám možné. V těchto případech je jediným řešení nasazení speciálních vysoušečů izolačních vrstev.

V případě, že potěrová konstrukce vykazuje, že je s to plnit svoje funkce, provedeme měření vlhkosti pomocí měřícího přístroje CM. Zjistíme-li při měření, že hodnota zbytkové vlhkosti v cementovém potěru převyšuje 2%, resp. v případě kalciumsulfátových potěrů hodnotu přes 0,5%, je nutno i zde přistoupit k vysušení pomocí příslušných vysoušečů. K větší jistotě by měla být potěrová konstrukce na cementové bázi uzavřena epoxidovou penetraci UZIN-PE 460. V případě sádrových potěrů však výše uvedený způsob uzavření potěru není možný. Kalciumsulfátové potěry obsahují velký podíl sádrové složky, která absorbuje dlouhodobě vodu. Zde není jiného východiska, než takový potěr vybourat a zhotovit konstrukci novou.

Po uzavření potěru nebo jeho novém zhotovení lze přistoupit k pokládce a lepení nových parket. Zde doporučujeme provést vystěrkovaní podkladu stěrkovací hmotou na parkety UZIN-NC 174 a lepení dvousložkovým polyuretanovým lepidlem na parkety UZIN-MK 92 S. Následným krokem (po technologickém vyzrání parket v lepidlovém loži) je broušení a závěrečná povrchová úprava – lakování resp.olejování v kombinaci s voskem.

V případě poškození plovoucích podlah vodou, bývá většinou nejrychlejší a nejlevnější způsob nápravy jejich kompletní odstranění. V případě, že se přesto pokusíte tyto plovoucí podlahy obrousit, je tyto nutné nejdříve ze všech stran zafixovat klínky, aby je vůbec bylo možno obrousit. Obecně lze říct, že na broušení plovoucích podlah lze použít prakticky pouze tříkotoučovou brusku Lägler-Trio, která svojí technikou broušeni nezapříčí nežádoucí rozvibrování volně položených dílců plovoucí podlahy. Přesto je broušení plovoucích podlah velmi pracné a namáhavé a výsledek nebývá vždy uspokojivý, protože konstrukce často povolí a vzniknou spáry mezi jednotlivými dílci, které lze dlouhodobě je velmi těžko uzavřít.

ing. V. Kouba:
s využitím originálního textu: Wassrschäden im Parkett - Ausbau oder sanierung?
Ulrich Weng, parketářský mistr a odborný poradce firmy UZIN