Chování stěrkovacích hmot v letních měsících - hlavní zásady

Několik zásad pro úspěšné stěrkování při vysokých teplotách:

-   podklad dokonale napenetrovat, někdy je nutné penetrovat i vícekrát
-   pro rozmíchání stěrky použít studenou vodu, pozor na vedení vody v hadicích
-   dodržet doporučené množství záměsové vody
-   pro rozmíchání stěrky použít studený prášek, skladovat stěrku v chladu

    !!! vyšší teplota prášku je nejčastější příčinou rychlého tuhnutí stěrky !!!

-   pytle se stěrkou nenechávat před zpracováním v horkém automobilu
-   nepřipravovat více stěrky, připravit si jednu míchací nádobu a zpracovat ji
-   po rozmíchání nenechávat stěrku zbytečně dlouho stát, okamžitě zpracovat
-   míchací nádoby a míchací nářadí při práci občas vyplachovat a oplachovat
-   práci organizovat mimo teplotní maxima, nejlépe na ráno