Downloads

Certifikát ISO 9001_2015 D PDF, 356 kb   download  
Certifikát ISO 9001_2015 EN PDF, 348 kb   download  
Certifikát ISO 14001_2015 D PDF, 354 kb   download  
Certifikát ISO 14001_2015 EN PDF, 348 kb   download  
 
 

Schránka (0)

 
 
 

Norma ISO 9001:2015 stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

ISO 9001:2015 je norma, která definuje řadu standardizovaných požadavků pro systém řízení kvality. Pomáháme Vám, aby Vaše produkty neustále splňovaly požadavky Vašich zákazníků a odpovídaly legislativním normám.